Terapi og rådgivning til voksne, unge, børn og familier

Psykologiske undersøgelser af børn, unge, voksne og familier/forældre:

Børn og unge med vanskeligheder

o Kognitive og indlæringsmæssige vanskeligheder

o Sociale vanskeligheder, herunder social og kulturel marginalisering

o Følelsesmæssige vanskeligheder, blandt andet angst, tristhed, skyld og skam

o Voksne

o forældrekompetencer

o Supervision

o Undervisning

I mit terapeutiske arbejde og rådgivningsarbejdet er det den konkrete problemstilling, som er afgørende for den metode, der tages i anvendelse. Jeg har fokus på det situationsbestemte og handleorienterede med henblik på at opnå livskvalitet og mestre det levede liv.

Den psykologiske undersøgelses mål er at beskrive den enkeltes ressourcer og kompetencer i relation til problemstillinger og vanskeligheder. Undersøgelsen indeholder en beskrivelse af den individuelle historie og opvækstvilkår samt testning med henblik på at afdække den kognitive, sociale og følelsesmæssige profil. Samlet set kan undersøgelsen pege på fremtidige indsatsområder, målrettede værktøjer, støtte og behandling.